Nieuws

Met ons prikbord informeren wij u over actueel nieuws.
Hier vindt u interessante feiten en informatie over Brix, Merz & Partner.

De modernisering van het partnerschapsrecht (MoPeG) brengt talrijke wijzigingen in het GbR en een eerste regeling in het BGB met zich mee.
Verkoop van mede-eigendomsaandeel door echtgeno(o)t(e) na echtscheiding kan onderworpen zijn aan belastingheffing als onderhandse verkooptransactie
De Kamer van Belastingadviseurs van Westfalen-Lippe benoemt Lea Niemeier tot belastingadviseur
Uitleg van belangrijke beginselen van bouwdiensten in de nieuwe folder van de belastingdienst
Wij feliciteren Carolin met haar succesvolle afronding van het examen voor gevorderde opleiding tot accountant.
Sinds 01.01.2023 geldt een zogenaamd nultarief voor de levering en installatie van kleine fotovoltaïsche systemen en accu-opslagsystemen.