Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG:

BRIX, MERZ & PARTNER mbB
Accountant, Belastingadviseur, Advocaat
Wassermühlenstraße 4
48691 Vreden
Telefoon: +49 (0) 25 64 / 9 11-0
E-mail: info@bmp-vreden.de

 • Vennootschap met zetel te Vreden, ingeschreven in het vennootschapsregister Essen PR 1169
 • Een partner is een persoon die als partner is ingeschreven in het partnerschapsregister.
 • Bevoegde partners: Matthias Brinkmann, Erwin Geuking, Norbert Gewers en Josef Hinkers.

De wettelijke beroepstitels van accountant, belastingadviseur en advocaat werden in de Bondsrepubliek Duitsland verleend. De bevoegde toezichthoudende autoriteiten zijn de accountantskamer in Berlijn, de kamer van belastingadviseurs van Westfalen-Lippe in Münster en de kamer van advocaten in Hamm.

De beroepsbeoefenaars van het kantoor zijn in wezen onderworpen aan de volgende beroepsregels:

 • Accountantscode
 • Beroepscode voor accountants
 • Statuten voor kwaliteitscontrole
 • Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtversicherungsordnung (Duitse regeling aansprakelijkheidsverzekering voor beroepsaccountants)
 • Wet op het belastingadvies
 • Uitvoeringsverordeningen bij de Wet op de belastingconsulenten
 • Beroepscode voor belastingadviseurs
 • Verordening vergoedingen belastingadviseur
 • Federale Advocatenwet
 • Professionele gedragscode
 • Wet vergoedingen advocaten

De desbetreffende verordeningen zijn te vinden op:

www.wpk.de
www.bstbk.de
www.brak.de

Foto's en afbeeldingen:

De op deze website gebruikte afbeeldingen zijn deels afkomstig uit de volgende beeldarchieven:

Alle auteursrechten blijven bij de respectievelijke eigenaars.

Aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.